Az Egyéni Tulajdonjogok Kiterjesztése

Az egyéni tulajdonjogok kiterjesztése alatt az állami tulajdonban levő javak egyénekhez való visszajuttatását értjük. Az állami tulajdon privatizálása központi eleme gazdasági programunknak. A privatizáció magával vonná az összes kormány által birtokolt föld és természeti erőforrás egyénekhez való visszajuttatását. A privatizáció kiterjedne az összes állami tulajdonban lévő cégre, beleértve az állami energiaszolgáltatókat, a MÁV-ot, a Magyar Postát, az állami iskolákat, egyetemeket és kórházakat, valamint az autópályákat. Magával vonná továbbá a rádió frekvenciák magántulajdonba helyezését, valamint a magántulajdon kiterjesztését a tavakra és a folyóvizekre egyaránt.

A fent említett privatizációs program az egyik központi célunk, emiatt törekednünk kell rá, hogy minden támogatónk teljesen megértse és támogassa programunk ezen elemét. Nyíltan meg kell osztanunk mindenkivel a teljes, hosszú-távú programunkat, illetve annak célját, ami nem más mint egy teljesen szabad társadalom létrehozása.

A jelen helyzetben a privatizációs program a fennmaradó állami földek privatizálására kellene hogy fókuszáljon. Szorosan ide kapcsolódóan sürgetni kellene a magántulajdon kiterjesztését az álló és folyóvizekre. Igyekeznünk kell újra összekapcsolni a szabadság filozófiáját a tudománnyal, a technológiával, és a fejlődéssel. Ezt a kapcsolatot régóta elhomályosította az állami tervezés támogatóinak progresszív ruhába való öltözése. A privatizációs kampány kulcsfontosságú lenne abban, hogy a közvélemény szemében a szabad gazdaság ismét a racionális emberek által pártolt rendszer legyen, amely szinonim a haladással és a fejlődéssel.

Külön kampány lehetőségeket biztosítana a Magyar Posta, a rádió frekvenciák és a tömegközlekedés privatizációja. A tömegközlekedés privatizációja egy jó kezdeti kampány lehetne a privatizációs program keretén belül, mivel viszonylag könnyen elmagyarázható, hogy a magántulajdon kiterjesztése miként tenné érdekeltté az új tulajdonosokat abban, hogy az embereknek vonzó szolgáltatásokat nyújtsanak, emiatt pedig hogy javítsák a tömegközlekedés tisztaságát, biztonságát és hatékonyságát. Egy ilyen kampány felhívhatná a kollektivista keretben gondolkodó emberek jelentős részének a figyelmét arra, hogy mindennapi életük kényelme annak az elvnek az elfogadásától függ, hogy a termelőeszközök az egyének kezében szolgálják az emberek javát a legjobban.

Nyilvánvalóan nem számíthatunk rá, hogy ezen kampányok bármelyikét is kezdetben könnyedén megnyerhetjük. Ettől függetlenül, amennyiben minden konkrét ügy esetén helyes, absztrakt alapelvek mentén érvelünk, úgy az erőfeszítéseink nem lesznek hiábavalóak, hiszen kifejtettük és megosztottuk alapelveinket az emberekkel. Ennek köszönhetően a jövőben erősebb alapokról építkezhetünk. Amennyiben ilyen módon sikerrel tudjuk növelni támogatóink létszámát, viszonylag gyorsan döntő intellektuális erővé válhatunk.

Ennél a pontnál fontos kihangsúlyozni, hogy bármilyen tevékenységet is folytassunk, annak részeként mindig könnyű hozzáférhetőséget kell biztosítanunk az érdeklődőeknek a teljes gazdaságfilozófiának megismeréséhez. Az egyes kampányok során nem csak az absztrakt alapelveket kell megismertetnünk az emberekkel, hanem elérhetővé kell tennünk a legjelentősebb írásokat amik programunk alapját képezik.

Következő: A szabadság érvényesítése a termelésben és a kereskedelemben