A Sajtó és a Média Szabaddá Tétele

A szabad társadalom támogatóinak vezető szerepet kell vállalniuk a sajtó és szólásszabadság védelmében. A szabad társadalom iránti küzdelmünk középpontjába kell helyeznünk a sajtó, a filmvetítés, a rádiózás, a televízió és az internet teljesen szabaddá tételét. A sajtó felszabadítása mintául fog szolgálni a gazdaság más területeinek a felszabadítása esetében is.

Követelnünk kell hogy minden állami korlátozást azonnal szüntessenek meg a média területén. Követelnünk kell hogy ezen ágazatokban a termékeik és szolgáltatásaik intellektuális természete miatt azonnal mentesüljenek a jövedelemadó, a munkaügyi törvények, és minden egyéb állami beavatkozás és megszorítás alól, annak érdekében, hogy a gondolataikat teljesen szabadon terjeszthessék az attól való félelem nélkül, hogy az állam bármilyen büntető szankciót eszközölne ellenük.