A Jövedelemadó, Társaságiadó, valamint Örökösödésiadó Eltörlése

A jövedelemadó, a társaságiadó, valamint az örökösödési adó teljes eltörlése központi eleme egy szabad társadalom megteremtésének. Ezeknek az adóknak az eltörlése az egyén saját tulajdonhoz való jogának az elvéből következnek. Továbbá, ezeknek az adóknak az eltörlése szükséges eleme a gazdasági fejlődés feltételeinek a megteremtésének, mivel megnöveli a gazdasági ösztönzőket és a megtakarításokat, amelyek elősegítik a tőkefelhalmozást, ami növekvő termelékenységet és növekvő reálbéreket eredményez.

Fontos kihangsúlyozni, hogy minél gyorsabb ütemű gazdasági fejlődést sikerül elérni a csökkenő jövedelem és örökösödési adók következtében, annál gyorsabban lehet az állam relatív méretét a gazdaságban csökkenteni, ennek függvényében pedig az egyéneknek egyre kevesebb pénzt kell az állam számára benyújtania. Amennyiben például a gazdaság évi 3 százalékkal tudna növekedni, úgy az állam relatív méretét egy generáció alatt a felére lehetne csökkenteni, még akkor is hogy ha az állam jelenlegi tevékenységét egyáltalán nem szorítanánk vissza (hiszen évi 3 százalékos növekedésnél a gazdaság mérete egy generáció alatt a kétszeresére nőne). Egy ugyanolyan méretű állam fenntartásának a terhe ebben az esetben sokkal kevésbé érződne.

A jövedelemadó kapcsán fontos minél szélesebb körben megismertetni az embereket azzal, hogy minél nagyobb arányban csökkentjük azt, annál jobban erősödnek a gazdasági ösztönzők illetve a megtakarítások, és ennek hatására annál gyorsabb ütemű gazdasági fejlődés érhető el. Fontos tájékoztatni az embereket arról, hogy a jövedelemadó csökkentése mindenkinek az előnyére szolgál, mivel az megemeli a munkaerőigényt és ezáltal a béreket, valamint egyúttal növeli a munkaerő termelékenységét és ezáltal az előállított javak mennyiségét a meglévő munkaerőhöz képest, amely fokozatosan csökkenti az árakat a bérekhez képest, és ezáltal fokozatosan emeli a valódi bérek értékét.

Egy további rövid-távú célként azt is ki kell tűzni hogy az egy főre jutó állami kiadások összege ne növekedhessen a jelenlegi fölé. Ennek eredményeként az állam relatív mérete fokozatosan csökkenne ameddig a gazdaság növekedése tovább folytatódik.

A jövedelemadó kivezetését elkezdhetnénk egy olyan kampány során amelynek eredményeképpen az egyén jövedelmének legalább 51 százalékát azonnali hatállyal teljes mértékben adómentessé tennénk. Mindezt az egyén tulajdonhoz való jogának alapján tennénk (az 51 százalék szimbolikusan ezt az alapelvet testesítené meg). Ezt követően évről évre törekednénk hogy növeljük ennek az arányát, illetve hogy csökkentsük a fennmaradó részt terhelő adókat mindaddig amíg a jövedelemadó teljesen meg nem szűnik. Az állami költekezés drasztikus visszaszorítása miatt, és a gyorsuló gazdasági fejlődés következtében ezáltal lehetséges lenne a jövedelemadót egyetlen generáció alatt teljesen kivezetni.

A társaságiadó esetén ugyanez a módszer lenne alkalmazható. Ezen felül, rövid távon sürgetnünk kellene a társaságiadóban jelenleg megtestesülő kettős adózást. A kettős adózás abból következik, hogy a vállalatoknak először adózniuk kell a bevételük után, ezek után pedig az adott cégből részvényekkel rendelkező egyéneknek is külön adózniuk kell. Az 51 százalékos alapelvet ugyanúgy érvényesíteni kell az egyének személyes jövedelmére, plusz minden további részvényekből származó jövedelmére.

Mindazonáltal, az adózás kapcsán rövid távú célként a legfontosabb azt hangsúlyoznunk, hogy az államnak tiszteletben kell tartani az adózók általános polgári jogait. Követelnünk kell a büntetőjogi szankciók megszüntetését az adózást megkerülő egyének ellen, hiszen az egyén nem képes ellopni vagy elcsalni azt ami kezdetektől fogva az maga tulajdona. Amennyiben mások azzal a válasszal élnek hogy a jövedelemadó rendszere nem működhet az alapvető polgári jogok megsértése nélkül, azt a választ kell hogy adjuk, hogy ez egy további érv arra hogy a jövedelemadót meg kell szüntetni.

Egy további alapelv amit hangsúlyoznunk kell, hogy bármilyen további reform valósuljon is meg, senkinek se kelljen a jelenlegi szintnél magasabb jövedelemadót fizetnie.

Egy további alapelv amit itt meg kell említenünk a tőkefelhalmozás és az infláció hatásának az ismeretében, az az hogy az adók csökkenésének együtt kell járniuk az állami kiadások legalább ugyanolyan mértékű csökkenésével. Az államháztartási hiány destruktív hatásainak a fényében világos kell hogy legyen miért szükséges az állami kiadások egyidejű csökkentése. Az államháztartási hiány megfosztja a gazdaságot azoktól a megtakarításoktól, amelyekkel a hiányt pótolni kell. Az aranyalap rendszere nélkül a hiány egyúttal a pénz gyors inflációjához is vezet, ami természetesen tovább hátráltatja a tőkefelhalmozást. Az adók visszaszorítása az állami kiadások visszaszorítása nélkül tehát nem állítja meg az állam ostromát a gazdaság ellen.

Következő: Az infláció megállítása