Program

Gazdaságpolitikai programunk George G. Reisman írása alapján készült amely Capitalism: A Treatise on Economics című könyvének zárófejezetében jelent meg.

Bevezetés

A szabad társadalom, amelyet el kívánunk érni, egy olyan társadalom, amelyben az egyéni jogokat következetesen és körültekintően tiszteletben tartják. Egy olyan társadalmat szeretnénk létrehozni, ahol a kormány feladata az egyéni jogok védelmére korlátozódik, és amelyben ebből kifolyólag a kormány csak erőszak kezdeményezése esetén alkalmazhat erőszakot, védelem vagy eltántorítás céljából.

Egy olyan társadalmat szeretnénk, amelyben a tulajdonjogokat a legfőbb emberi jogként tisztelik, ahol senkinek sem kell a sikeréért mások irigysége nyomán szenvednie, és amelyben az összes föld és termelőeszköz az egyének kezében van. Egy ilyen társadalomban a kormány mérete egy tizedét sem érné el a mai méretének. A kormány nagy része, ahogy ma létezik, nem létezne tovább. Csupán egy rendkívül lecsökkentett végrehajtói ág maradna, továbbá a törvényhozói és igazságügyi ágak, amelyeknek hatalma szintén jelentősen lecsökkenne. Az egyének számára ebben a társadalomban a kormány működése gyakorlatilag észrevétlen lenne. Az állam csendben végzné feladatát, biztosítva az embereket arról, hogy személyük és tulajdonuk biztoságban van mások fenyegetésétől.

A fenti összefoglaló egy rövid leírása a szabad társadalomnak amelyet el szeretnénk érni. A következőekben pedig sorra vesszük azokat a javaslatokat, amelyekkel a fent vázolt cél elérhető:

  1. Az egyéni tulajdonjogok kiterjesztése
  2. A szabadság érvényesítése a termelésben és a kereskedelemben
  3. A jóléti állam reformja
  4. A jövedelemadó, társaságiadó, valamint örökösödésiadó eltörlése
  5. Az infláció megállítása
  6. Az oktatás, a tudomány, és az egyházak elkülönítése az államtól
  7. A sajtó és a média szabaddá tétele