Posted by Szabad Társadalom

A küldetésünk, hogy ösztönözzük, megismertessük és összekapcsoljuk az embereket a szabad társadalom gazdasági, etikai és jogi alapeveivel. Ezen elvek magukban foglalják az egyéni szabadság, a szabadpiac, a szabad vállalkozás, és a magántulajdon alapelveit. Egy olyan világot képzelünk el, ahol a szabadság eszméi ismerősek és hitelesek a felnövekvő generáció számára. Hiszünk abban, hogy a szabad társadalom az egyetlen olyan társadalmi rendszer, amely összeegyeztethető az emberek túlnyomó többségének humánus értékrendjével és etikai elveivel, különösen az újonnan felnövekvő nemzedék tagjainak körében.

Hozzászólás